Múzeumok Éjszakája Kecskemét

Kapcsolat

Bács-Kiskun Megyei TIT

Rákóczi út 2. Kecskemét Bács-Kiskun Megye H-6000 Magyarország t: 0036 76 505688 f: 0036 76 505 689 m: 0036 20 9649175 e: titbkkm@titbkkm.hu www.titbkkm.hu

Megközelíthetőségünk

GPS koordináták: É: 46.909036 K: 19.694379

Vasúton

A   vasútállomástól   10   perces   sétával,   a   Katona   József   parkon   ke resz - tül,   a   Nagykörösi,   vagy   a   Rákóczi   úton   a   főtér   felé   haladva   könnyen el érhetjük   a   Tudomány   és   Technika   Házát,   mely   egy   fehér   zsinagóga épületében van.

Autóbusszal

Az   autóbusz   pályaudvar   a   vasútállomás   ze ben   található,   onnan ha sonlóan   juthatunk   el,   mint   ahogyan   az   előbb   leírtuk.   Innen   talán   a Nagy kőrösi   utcán   haladva   a   célszerűbb   meg közelíteni   a   TIT   szék - zát.   A   helyközi   és   a   helyi   járatok   a   Rákóczi   út   elején   ren del kez nek meg állóval, így könnyen eljutunk cé lunk hoz.

Közúton

Közúton   bárhonnan   is   közelítjük   meg   a   rost,   a   centrum   felé   kell   ha - lad ni,   s   ott   elérjük   a   teret   körbe   ölelő   körutat,   melyre   bármely csatlakozási   ponton   könnyen   eljutunk   a   Tech nika   Házához.   A   főtér (Sza bad ság   tér)   bár mely   oldalán   parkolva   -   pár   perces   sétával   meg - közelíthető a helyszín. Hét köznapi   esetben,   nem   ingyenes   a   parkolás   Kecs kemét   bel ro - ban,   de   szombat   lévén   e   prob lémával   nem   kell   szembenézni   kedves to ga tóinknak.   Mindazonáltal   jó   szívvel   ja va sol juk   a   Múzeumi   retró ratokat, melyek fi ze sek ugyan, de különleges élményt nyújtanak.   
© Bács-Kiskun Megyei TIT
Múzeumok Éjszakája

Kapcsolat

Bács-Kiskun Megyei TIT

Rákóczi út 2. Kecskemét Bács-Kiskun Megye H-6000 Magyarország t: 0036 76 505688 f: 0036 76 505 689 m: 0036 20 9649175 e: titbkkm@titbkkm.hu www.titbkkm.hu

Megközelíthetőségünk

GPS koordináták: É: 46.909036 K: 19.694379

Vasúton

A   vasútállomástól   10   perces   sétával,   a   Katona József   parkon   ke resz tül,   a   Nagykörösi,   vagy   a Rákóczi   úton   a   főtér   felé   haladva   könnyen   el - érhetjük   a   Tudomány   és   Technika   Házát,   mely egy fehér zsinagóga épületében van.

Autóbusszal

Az   autóbusz   pályaudvar   a   vasútállomás   ze - ben   található,   onnan   ha sonlóan   juthatunk el,   mint   ahogyan   az   előbb   leírtuk.   Innen   talán a    Nagy kőrösi    utcán    haladva    a    célszerűbb meg közelíteni   a   TIT   szék zát.   A   helyközi   és a   helyi   járatok   a   Rákóczi   út   elején   ren del kez - nek   meg állóval,   így   könnyen   eljutunk   lunk - hoz.

Közúton

Közúton   bárhonnan   is   közelítjük   meg   a   - rost,   a   centrum   felé   kell   ha lad ni,   s   ott   elérjük a   teret   körbe   ölelő   körutat,   melyre   bármely csatlakozási   ponton   könnyen   eljutunk   a   Tech - nika   Házához.   A   főtér   (Sza bad ság   tér)   bár - mely   oldalán   parkolva   -   pár   perces   sétával meg közelíthető a helyszín. Hét köznapi   esetben,   nem   ingyenes   a   parkolás Kecs kemét   bel ro ban,   de   szombat   lévén   e prob lémával   nem   kell   szembenézni   kedves   - to ga tóinknak.   Mindazonáltal   jó   szívvel   ja va - sol juk   a   Múzeumi   retró   ratokat,   melyek   fi - ze sek     ugyan,     de     különleges     élményt nyújtanak.