HU SRB
nyitókonferencia
Dr. Kraszkó Károly, Szabics István, Nyilas Mihály, Nagypál Sándor
Fejsztámer Róbert a pályázat szerb partnerének, Magyarkanizsa Önkormányzatának képviselője interjút ad a hazai és a szerb televíziónak.
A REevolutio Kft., a tender nyertese, a tanulmány elkészítője képviseletében Jáki Mónika a nyitó rendezvényen a készülő tanulmány terveiről beszél.
HU SRB
Nyitókonferencia Kecskeméten a Tudomány és Technika Házában
2011 |  December
Dr. Antal István vezető szakértő, Rácz Péter a Magyar-Szerb IPA Partnerségi Program Titkársága képviseletében
A TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete nevében minden tagtársunknak, barátunknak, partnerünknek áldott, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés, nyugodt és szerencsés új esz-tendőt kívánunk!
Dr. Kraszkó Károly elnök
Szabics István igazgató
Környezetvédelmi oktatók a mérnökképzésben!
Dr. Fekete Jenő György c. egyetemi tanár, a konferencia  alapítója és szakmai vezetője megnyitó gondolataiban ismé-  telten felhívta a figyelmet a környezetvédelemi felsőoktatásban  oktatók fontos szerepére a hazai mérnőkképzésben. A három  napos akkreditált képzésnek is minősülő konferencia nagy  sikerrel zárult.
Most is siker!
Környezetvédelmi Konferencia
 III.
Hétköznapi kérdések - tudományos válaszok
2011 |  December
TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, Kecskemét, Rákóczi út 2. Telefon: +36 (76) 505688, email: titbkkm@gmail.com
A Magyar Tudományos Akadémia alapításának, valamint a tudományterjesztés, a kutatás támogatásának jelentőségére hívja fel a figyelmet az évente megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Ünnepe elnevezésü országos rendezvény- sorozat, mely minden évben novemberben kerül megrendezésre. A kecskeméti rendezvényen, melyet ebben az évben is a TIT és a MTESZ rendezett a köszöntők után dr. Kraszkó Károly TIT elnök megnyitóját, majd dr. Falus András akadémikus, és dr. Király László György egyetemi tanár nagysikerű előadását hallhatták a résztvevők. A rendezvény elején Szabó Gyula Gyöző színművész tolmácsolásában Erkel Bánk Bán operájából Bánk áriáját, illetve Reményik Sándor Hontalan versekből című dalát hallhatták a jelenlévők. Az ülés moderátora Szegner László volt, a MTESZ főigazgatója képviseletében. A Tudomány Ünnepének rendezvényét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Autó Univerzál Kft. támogatta, a szervezésben a MTESZ és a Magyar Közgazdasági Társulat Bács-Kiskun Megyei Szervezete segített.
A Magyar Tudomány
Testületi élet 2011. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bács- Kiskun Megyei Egyesülete, Kecskemét, Rákóczi út 2. http://www.titbkkm.microsystem.hu Igényes és sokoldalú testületi élet zajlott az elmúlt évben a TIT berkeiben. Minden év májusában ülésezik az elnökség, amikor is a legmagasabb vezető testület elfogadja a szervezet közhasznúsági jelentését. A régi időket idézi, amikor most decemberben is összeült a testület, melynek hivatalos programja mellett, lehetőségünk volt a karácsonyi és újévi jókívánságokra is. Az év - köszönhetően a 3 sikeres pályázatnak - nagyobb anyagi-gazdasági nehézségek nélkül telt el, ehhez mérten meglehetősen sok munkával. A házban zajló rendezvények száma nem csökkent, de nem is gyarapodott. Igyekeztünk néhány javítási, karbantartási munkát elvégezni, felújítottuk a tetőszerkezet palaborítását, helyrehoztuk a beázásokat, az ereszcsatorna rendszert, felszámoltuk a galamb okozta károkat. Ezek egy részét pályázati segítséggel. Megrendeztük a Környezetvédelmi Konferenciát, az Óvodapedagógiai Nyári Egyetemet, a Múzeumok Éjszakáját, a Magyar Nyelv Ünnepét, a Tudomány Ünnepét, és 10 alkalommal nemzetközi nyelvvizsgát bonyolítottunk le. Határoztunk arról, hogy önkénteseket is befogadunk tevékenységünk segítéséhez, valamint eltöröljük a kötelező tagdíjat, melynek helyébe az önkéntes támogatás lép, valamint létrehoztuk hivatalos rövíditett nevünket is, mely Bács-Kiskun Megyei TIT.  A szűkebb elnökség és az ellenőrző testület az év során többször is ülésezett, főként rendezvények előkészítése, illetve az ügyvezetés segítése érdekében. Javult a kapcsolatunk a sajtóval, illetve kibővült a kiskunfélegyházi Sírius Rádóval. Pályázataink miatt több alkalommal szerepeltünk az újságokban, a televízióban, de egyéb rendezvényeinkről is hirt adott a sajtó. Örömmel gratulálunk dr. Nánási László főügyész úrnak, elnökségi tagtársunknak a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetéséhez. A MTESZ-szel való kapcsolatunkban jelentős változást hozott, hogy a másfél év óta vezető nélkül maradt MTESZ helyi szervezetének vezetésére a TIT igazgatóját kérte fel dr. Gagyi Pálffy András főigazgató. A TIT küldöttgyűlése hozzájárult a megbízás 2012. január 1-jével történő elfogadáshoz. A közeli jövő mutatja majd meg, hogy a MTESZ helyi szervezet működőképessége mennyire lesz helyreállítható, és a hátrányos, veszteségekkel terhelt szervezet mennyire lesz képes a megújulásra. Az új igazgató nem vállalta fel a szervezet múltbéli rendezetlen adósságait, de lehetséges, hogy ezek kihatással lesznek a szervezet későbbi működésére, márcsak a rendezés elhúzódása miatt is. Főhivatású munkatársaink A fenti két fénykép forrása az Internet, a többi képet Méhes Tamás készítette. Fischer Róbertné Méhes Tamás Marton Henriett Brada Tünde Szabics István