TIT Hírlevél
2013. II. félév
Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, H-6000 Kecskemét, Rákóczi út 2.
Köszöntő Áldott, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket, és szerencsés, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves tagtár- sunknak, partnerünknek, támogatónknak, és tisztelt olvasóinknak! A Magyar Tudomány Ünnepe A Bács-Kiskun Megyei TIT és a Megyei Műszaki és Természettudományi Egyesület évek óta közösen emlékeznek meg a Magyar Tudomány Ünnepéről - Kecskeméten. Az idén Nagypál Sándor alpolgármester, dr. Ailer Piroska rektor, dr. Bagány Mihály, Nagy László ny. ezredes és dr. Both Előd csillagász tartottak előadásokat. Az ülést dr. Zombor Gábor polgármester nyitotta meg, üléselnök dr. Kraszkó Károly a TIT elnöke volt. Egészségfejlesztés Az egészséges táplálkozás és az egészség megőrzésének fontos módszereinek bemutatása az ismeretterjesztés eszkö- zeivel - témában nyert pályázatot a TIT, a TÁMOP egészségfejlesztési programja keretében. A nyertes pályázat első üte- mében, még az idén egészségi állapotfelmérést rendeztünk, közel 100 fő részvételével. Novemberben három napos
http://www.titbkkm.hu
egészség megőrző programot szerveztünk az egészség és a táplálkozás, az energiaegyensúly kérdéseiről, ran- gos előadókkal. Előadást tartottak: Dr. Nagy András főor- vos, Kovács Gábor egészségfejlesztő, Monszpart Sarolta a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, Kolarovszki Tüde humánkineziológus, dr. Tisza Tünde fogorvos, dr. Ger- csák Márta epidemiológus főorvos, dr. Balassa Levente sportpszichológus, Fekete Krisztina dietetikus, Kerek Ju- dit egészségfejlesztési szakértő. Jövőre, 2014-ben sza- badidős pingpongversenyt, klubfoglalkozásokat és tábort is szervezünk. Szobrok László Gergely és Rákossy Péter fotóművészek azzal kerestek meg bennünket, hogy “Beszél a szobor” címmel filmet szeretnének forgatni a Házban, mely bemutatásra kerül a Berlini filmfesztiválon. Mint, utóbb megtudtuk az alkotás nagy sikert aratott. A film központi alakja Michel- angelo Mózes szobra, melyet a filmhez a helyszínen másolatban elkészítettek hungarocel-ből. (Képünkön a másolat-másolata szerepel.) Buda Ferenc születésnapjára Váry Károly színművész ötletét örömmel és szívesen támogattuk a helyszín biztosításával. Buda Ferenc Kos- suth díjas költő születésnapja alkalmából rendezett iro- dalmi esten a környék ismert művészei, tanárok, újság- írók, színészek, publicisták vettek részt. Pályázatok Folytatódtak pályázataink, melyek az év elejéről, illeteve közepétől kezdődtek. (TÁMOP 6.2.1, TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 2.6.2.) A városi pályázatok közül említést érde- mel a székház felújítására nyert pályázat, melynek ered- ményeként folytathattuk az épület Rákóczi út felöli részé- nek vakolat javítását és festését. Minkét munkában jelen- tős értékű segítséget kaptunk a Polifarbe festékgyártól - támogatás formájában. Munkaügyi szolgáltatásokat akk- reditáltak és erre vonatkozó minőségirányitási rendszer- hez szereztünk referencia levelet az egyik pályázat ered- ményeként. Közel 140 fő tanult a TIT keretei között ide- gen nyelveket a TÁMOP 2.1.2 kiemelt projekt támogatá- sával. Gyarapodtunk Nyertes pályázatok eredményeként felújíthattuk ügyfélfo- gadó iroda-bútorzatunkat, és új számítástechnikai beren- dezéseket vásárolhattunk. Az egészséges életmód segí- tése érdekében két nagyértékű pingpongasztalt vásárol- tunk, a hozzá tartozó felszereléssel - szintén pályázati forrásokból. Decembertől a kulturális közmunkaprogram keretében két diplomás és egy fő középiskolai végzettségű új mun- katárs dolgozik a TIT Egyesületnél. A támogatási prog- ram jövő év áprilisáig tart.