TIT Hírlevél 2014. I. félév Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét Rákóczi út 2. Újdonságok Az új költségevetési időszak pályázatainak kiírására csak ősszel kerül sor így eddig nem pályázhattunk forrásokra. A Kecskeméti Önkormányzat Támogatási Alapjához benyújtottunk a tavalyihoz hasonlóan pályázatokat a környezetvédelmi, óvodapedagógiai, műemlékvédelmi, és tudományos rendezvény témákra. Ezúton mondunk köszönetet Kecskemét Város Önkormányzatának az erre az évre adott 6.5 millió forintos támogatásért! Az elmúlt év végén, mely áthúzodott a tárgyévre is, áprilisig dolgoztak nálunk kulturális közmunkások. E mindenképpen sikeres alkalmazási forma az elmúlt évben nálunk újdonságnak számított. Olyan tartós és regisztrált munkanélküliek kaptak munkát, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kérésére helyszínt biztosítottunk a Holokauszt emlékév egyik rendezvényének, melyet Székelyné Kőrösi Ilona főmuzeológus rendezett. Szintén helyt adtunk egy rangos dalversenyhez is. Egészségfejlesztő programok Ebben az évben az egészségfejlesztési projekt második félévéhez érkezett. Elsősorban a fiatalokat érintette az egészsgéfejlesztési klub 10 alkalomból álló sorozata, melyet a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumban szerveztünk a kollégium vezetői és aktivistái segítségével. A klub részletes tematikája honlapunkon olvasható, ahova a szintén 10 részes oktatóanyagot is feltöltöttük. E terület felöleli a legfontosabb egészséget érintő veszélyeket, és a megbetegedések megelőzését. Szó volt a cukorbetegségről, a magas vérnyomás betegségről, a fogszuvasodásról, a vérzsírokról, a refluxról és az irritábilis bélszindrómáról, az elhízásról, a gerinc megbetegedéseiről, a mozgás szerepéről, a mentálhigiénéről és az elektrolit háztartásról. Környezetvédelmi Konferencia A szélsőségesen rossz idő ellenére nagyon jól sikerült a VI. Környezetvédelmi Konferencia, melynek szakmai programját dr. Fekete Jenő professzor, egyetemi tanár állította össze, mint eddig mindig. A gazdag programból válogatva néhány témát és előadót megemlítünk: Változások és trendek a Balaton vízháztartásában - dr. Varga György. Az éghajlatváltozás várható hatása nagyobb folyóink vízjárására - Hunyady Adrienn. Vizes élőhelyek védelme - szakmai kirándulás a gemenci-erdőben - Sipos Sándor. Szélsőséges hidrológiai események „rendkívülisége”. - dr. Szlávik Lajos. Holtágak és környezetük vizsgálata revitalizáció szempontjából - Dezső József, dr. Lóczy Dénes, Halász Amadé, Czigány Szabolcs. Vizes élőhelyek hasznosítása és karbantartása - Vajnáné dr. Madarassy Anikó egyetemi docens. Vízlépcsők ökológiai átjárhatósága - Fekete Gábor. Hallgatók szakmai gyakorlatának tapasztalatai - dr. Mátrai Ildikó. Hazai és nemzetközi k+f irányzatok a víztechnológiai iparban - dr. Fleit Ernő. Jogszabályok alkalmazásának buktatói hazánkban és az EU-Dr. Kemény Attila Dr. Fekete Jenő Dr. Melicz Zoltán Jakó Beáta és Szabics István Nagy Pálné Irénke
ban - dr. Kemény Attila ny. államtitkár. Múzeumok Éjszakája A rendezvény programjai most is elsősorban a családoknak, a fiataloknak, és a háziasszonyoknak szóltak. Hagyományosnak nevezhetjük a világon is egyedülálló Michelangelo szobormásolatokat, melyek közül 13 alko-tás látható a Technika Házában. A Tanácsteremben Jakó Lajos VENESZ-díjas cukrászmesterről elnevezett – már hagyományos - süteményverseny került megrendezésre. Valamennyi versenyző részt vehet a Jakó cukrászda műhelyében rendezett bemutató tréningen. Az első emeleten a Holokauszt emlékév kapcsán „Múltunkat magunkban hordozzuk a jelenben” Somodi Henrietta, ma Svájcban élő művészettörténész, holokausztkutató képei láthatóak, melyet Székelyné Körösi Ilona történész, főmuzeológus válogatott és rendezett kiállítássá. Az aulában elsősorban gyermekeknek szóló programok voltak, melynek mottója Pablo Picassótól származik „Minden gyermek művésznek születik!”. E programok rendezője és szervezője a Pedagógia Sub Rosa Kulturális Egyesület. Szintén az aulában elhelyezett két nagy pingpongasztal a mozogni szándékozó látogatókat várta egy kis kikapcsolódásra. A Jakó Lajos Süteményversenyhez a fődíjakat a Jakó Kft., és a TIT ajánlotta fel. Több értékes díjjal támogatta a versenyt a Bácsvíz Rt., a Termostar Kft., a Csodaszarvas Gyógyító Központ, Zsíros Csaba mesterfodrász, a Szil-Coop Bevásárló Központ, Virág Mihály jóga oktató, a Díva Szépségszalon, és a Gyógyító Halkozmetika. Köszönjük! Óvodapedagógiai Nyári Egyetem A 41. Nyári Egyetemet Egerben rendeztük meg. A programok sorát Ballagó Zoltán nyitotta meg, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerületének igazgatója. Témánk elméleti előkészítése érdekében meghívtuk dr. Dávid Imre egyetemi docenst a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet tehetségkutató tanárát. A különböző témában megszervezett tehetségműhelyek teljes mértékben felvállalják a gyerekek inter- és intraperszonális képességeinek fejlesztését. Ehhez szeretnénk segítséget adni Páskuné dr. Kiss Judit PhD egyetemi adjunktus előadásával, aki a „Varázsszemek” című könyvében e képességek fejlesztésére ötleteket gyűjtött össze. Másnap szakmai kirándulást szerveztünk Kassára, ahol Hanesz Angelika, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja fogadott bennünket. Itt fórumot szerveztünk a gyermekek pozitív szemléletű neveléséről, tehetséggondozásukról. Testületi munka A törvényi változásokból következően felnöttképzési akkreditációnkat megújítottuk, a bejelentés és a minősítés a kötelező biztosítékkal együtt több, mint 3/4 millió forintba került. Változtattunk alapszabályunkon is, mely folyamat nem fejeződött be, később további változtatásokra lesz szükség. Változott az egyesület neve, email címe, weblapjának címe is. Új elnökségi tagot választottunk dr. Andrási Ádám ügyvéd-közgazdász személyében. Változni fog szervezeti és működési szabályzatunk, valamint vezetői felelősségbiztosítást is kötöttünk. Kitüntetést alapítottunk régi TIT tagjaink elismerésére. Emlékplakettet és elismerő oklevelet kaptak: Lezsák Sándor, aki 45 éve tagja, dr. Király László, aki 46 éve; Bakos Béla, aki 48 éve; dr. Krajcsovszki József, aki 50 éve; Meizl Ferenc, aki 51 éve; Grajczjar István, aki 51 éve; Fehér Béla, aki 52 éve; Borbély Ferenc, aki 52 éve és dr. Major Imre, aki 58 éve tagja a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak.