TIT Hírlevél
December 2014
Bács-Kiskun Megyei TIT - 6000 Kecskemét, Rákóczi út 2. - Telefon: 76/505688
A Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szá- mára is, mint megannyi civil szervezet esetében - nem jelentett na- gyobb kitörési lehetőséget a 2014-es év. Márciustól életbe lépett az új Polgári Törvénykönyv. Át kellett dolgoznunk alapszabályunkat, kezelni kellett a társadalmi tisztségviselők felelősségvállalásának kérdését, megváltozott a felnőttképzési törvény, az intézményi akk- reditáció is átalakult. Megjelent a képzéseknél a biztosíték szük- ségessége, stb. A közhasznúság fogalma és követelményei új értel- mezést kaptak. Minőségirányítási rendszer is több ponton bővült, változott. A változások értelmét, létjogosultságát, alkalmazhatósá- gát a jövő, a gyakorlat fogja eldönteni. Megváltozott az Internet szolgáltatónk, így a honlapunk címe és elektronikus elérhetőségünk is. Székházunkban gyorsabb Internet áll rendelkezésre. Készül az új honlapunk, mely vélhetően január elején válik elérhetővé. Új facebook profillal növeltük az együtt- működés és a kommunikáció lehetőségét a lakossággal. Kecskemét város jóvoltából, pályázhatunk a jövőben energetikai korszerűsítés- re, melynek tervei még az idén elkészülnek. Együttműködési meg- állapodást kötöttünk a Kecskemét Várossal és a Pécsi Egyetemmel a felnőttképzési tevékenység összehangolása érdekében. Remélhe- tően együttműködünk a harmadik kor egyetemének jövőre kezdő- dő sorozatában. (Az esemény klipje, itt tekintheő meg.) A Bács-
A Bács-Kiskun Megyei TIT nevében kívánunk áldott, meghitt karácsonyi ünnepeket,  boldog, eredményekben és sikerekben gazdag Új Évet! Legyenek velünk a jövőben is, látogassák rendezvényeinket, tanuljanak képzéseinken, segítsék munkánkat!  Dr. Kraszkó Károly elnök és Szabics István igazgató
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tagtársaink!
Ráncfelvarrás Ráncfelvarrás
Kiskun Megyei Múzeumi szervezettel is véglegesítés előtt áll együttműködésünk. Folytat- hattuk székházunk - a Tudomány és Technika Háza - festését, mely vélhetően tavasszal fejeződik be. Ha ezzel végeztünk, már csak a felső párkányzat maradt hátra. Meg kell e helyen is említenünk a Támogatási alap mellett, hogy a PoliFarbe festékgyár is támogatta az épület festésével kapcsolatos munkálatokat. A TELC nyelvvizsgarendszer is jelentős korszerűsítésen ment keresztül, már februárban az új rendszer szerint vizsgáznak a résztvevők. Ebben az évben ünnepeltük a 250 ezredik nyelvvizsgázót. E nyelvvizsgarend- szer országos öszehasonlításban is piacvezető, de nekünk Bács-Kiskun megyében sincs  o- kunk a szégyenkezésre.
Nem szeretnénk más tollával dicsekedni, de idekívánkozik a nyár végi II. Nemzetközi Vertcsipke Fesztivál 7 ország résztvevőivel. A program rendezőivel arra jutottunk, hogy a kétévente megrendezésre kerülő Fesztiválnak a jövőben a Tudomány és Technika Háza ad otthont. (A fesztivál képgalériáját itt tekintheti meg.) A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a TIT és az MTE rendezői olyan kérdéseket tűztek napirendre, mely jelentős, a társadalmat széles körben érintő és érdeklő témákat dolgoz fel. Ennek is köszönhető, hogy a rendezvényen közel 100 fő vett részt. A résztvevők különleges élményben részesülhettek a nagyszerű előadói által. (A rendezvényről készült fotógalériát itt tekintheti meg, illetve a Kecskeméti televízió eseményről készült rövid klipje is megetkinthető). Az eseményt Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony nyitotta meg, előtte dr. Kraszkó Károly a TIT elnöke köszön- tötte a rendezők nevében a résztvevőket. Elsőként - A nemzetközi vállalatok integrációja az új magyar állampénzügyi
rendszerbe címmel tartott Prof. Dr. Lentner Csaba tanszékvezető egyetemi tanár előadást. Az újjászervezett Magyar Állam működésében a gazdaságbefolyásolás, az állam termelő vagyonának gyarapítása, a piaci szereplők intenzív sza- bályozása és ellenőrzése meghatározó szerepet kap. A magyar kormány kiemelt szerepet szán az ország gazdasági tel- jesítményeinek zömét adó nemzetközi befektetőknek, amelyek az elmúlt negyed évszázadban Magyarországon új ter- melési kultúrát honosítottak meg, s Magyarországot a fejlett világhoz kapcsolták. (Az előadás prezenciója itt található.) Második előadónk - Az alternatív tudományok kész átverés show-ja címmel, Dr. Sipos Pál - az MTA dr., egyetemi tanár tartott előadást. Elárasztják környezetünket a kétes hitelességű tudományos eredményeken alapuló termékek és szolgáltatások. Ezek „hatásosságát” kísérletileg többnyire nem bizonyítják, vagy ha igen akkor azok nem állják ki a tudományos igényesség próbáját. Előadásunkban megvizsgáltuk, hogy a ma embere miért fordult el a természettudományos ismeretektől és miért különösen „sérülékeny” az áltudományokkal szemben. Konkrét példák kapcsán a hivatalos természettudomány szemüvegén keresztül megvizsgáltuk az alternatív tudomány néhány állítását a
pí-vízről, a vízmeghajtású autóról, az elektrolitikus méregtelenítő berendezésről, az anionban gazdag és kationban sze- gény vízkoncentrátumról, a turmalin nanokristályokat tartalmazó egészségügyi betétről, a mindenható ezüstkolloidról, stb. (Az előadás egy kibővített változata megtekinthető a youtube-on. A prezentáció is megtekinthető.) A Harmadik érdekes téma - Tapasztalatok a helyszínről – Ebola járvány nyugat-Afrikában. Előadónk Dr. Kis Zoltán a Nemzeti Víruslabor vezetője, a téma szakavatott ismerője. A rendezvényt az EDUVITÁL NET társaság, a Print 2000 kft, az AUTO- UNIVERZAL kft. és Kecskemét Önkormányzata támogatta. A Nyugat-Afrikában tomboló Ebola vírus a legveszélyesebb kórokozók közé tartozik, halálozási aránya 60-70% körüli. A vírus a fertőzött személy vérével, egyéb testváladékával történő közvetlen érintkezéssel terjed. A járvány által leginkább sújtott három országban a (Guinea, Sierra Leone, Libéria) az új esetek száma még mindig magas, ugyanakkor a megfékezésére hozott intézkedések még mindig nem érik el a kívánt szintet. A járvány megfékezése csak összehangolt járványügyi intézkedésekkel lehetséges, ennek elemei a betegek megfelelő ápolása, a surveillance, a laboratóriumi vizsgálatok, a biztonságos temetési szertartások és a közösségek hatékony felvilágosítása. Milyen veszélyekkel és kockázatokkal kell számolnunk, fel vagyunk-e készülve, gyógyítható-e az Ebola, stb. Többek között ezekre a kérdésekre kapunk választ az előadótól. (Az előadás prezentációja megtekinthető. Az ebola-lázról készült televíziós interjú Dr. Kis Zoltánnal szintén megnézhető ezen a linken.) Októberben dr. Kraszkó Károly elnök és Szabics István igazgató részt vettek Made in Hungary elnevezésű konferencián, mely elsősorban a kis- és középvállalkozások jövőbeni lehetőségeiről szólt. (Az esemény rövid televíziós beszámolója itt  tekinthető meg.)
Események Események