© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2017

Család = Otthon, Biztonság, Jövő

Középpontban a család

Ismeretterjesztő programok a családok megerősítéséért

A családbarát értékrend megerősítése, a családok társadalmi szerepének növelése a célja annak a nagy szabású ismeretterjesztő rendezvénysorozatnak, amely a Bács-Kiskun Megyei Tudományos és Is meretterjesztő Társulat szervezésében valósul meg 2017 és 2019 között. A „Védőháló a családo- kért” (EFOP-1.2.1-15) program keretében nyert pályázati támogatásnak köszönhetően a Bács-Kiskun Me gyei TIT tréningek, csoportfoglalkozások, előadássorozatok indításával kíván a különböző nemze- kek számára segítséget nyújtani a családok egységének megóvásához, a különböző családi krízis- hely zetek kezeléséhez, illetve megelőzéséhez. A programok szülők, nagyszülők és családalapítás előtt álló fiatalok számára közvetítenek a mindennapi problémahelyzetekben jól hasznosítható életvezetési, életviteli, válságkezelési, pedagógiai ismereteket. A Bács-Kiskun Megyei TIT együttműködő partnereivel megvalósítani tervezett programjai között e mel - lett olyan szakmai szimpóziumok, konferenciák is szerepelnek, amelyek fókuszába a család és az is - kola összehangolt értékteremtő tevékenysége, a családok társadalmi helyzete, a család tehetséggon- dozásban betöltött szerepe, valamint a családi konfliktuskezelés problematikája került. A Bács-Kiskun Megyei TIT a rendezvénysorozat indításának alkalmából sajtótájékoztatót tartott, ame- lyen részt vesz Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai fejlesztéspolitikáért fe lelős államtitkára is. A sajtótájékoztatón bemutattuk a program főbb elemeit és a 2017. évi prog ra mo - kat.

Köszöntjük oldalunkon!

titbkkm.hu
EFOP 1.2.1-15 - 2016-00125 Család = Otthon, Biztonság, Jövő - Középpontban a család Ismeretterjesztő programok a családok megerősítéséért A támogatás összege: 36.684.874 Ft 100% intenzitás Várható befejezés: 2019.01.31