Home Home Program Program Tudnivalók Tudnivalók Jelentkezés Jelentkezés Kapcsolat Kapcsolat
Konferencia
Egyetemek, Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak Országos Tanácskozása
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét

Tudnivalók

A   tanácskozás   költségei:   21.500   Ft/fő,   mely   az   alábbiakat   tartalmazza:   a   kom - mu nikációs   költségeket,   az   autóbuszos   kirándulás,   a   büfé   ellátás,   technikai költségeket, stb.). A   rendezvénynek   dr.   Szakál   Pál   egyetemi   tanár   úr   segítségével   több   - mo gatója   van,   így   a   részvételi   díj   az   első   30   főnek,   aki   mindkét   napra   je - lent kezik: 11.400 Ft/fő/2 nap. A szállás reggelivel további 14.350 Ft/szoba/éj. Érdeklődés   és   felvilágosítás   a   Bács-Kiskun   Megyei   TIT   Egyesületénél   (H-6000 Kecs kemét, Rákóczi út 2. Telefon/telefax +36(76)505-688 és +36(76)505-689). E lektronikus levélcím: titbkkm@gmail.com. Honlap: www.titbkkm.hu Az   egyértelműen   kitöltött   jelentkezési   lapot   kérjük,   szíveskedjék   április   13-áig be érkezően,   a TIT   fenti   címére   megküldeni!   Jelentkezni   telefaxon   és   e-mailben is lehet, de a jelentkezés csak a visszaigazolással együtt érvényes! A   költségek   befizetésére   a   jelentkezést   követően   számlát   küldünk.   Bankszám - la számunk:   52800014-10105890   —   Szabadszállás   és   Vidéke   TKSZ.   Adó szá - munk: 19040011-1-03. (A szolgáltatások árát a jelentkezési lapon tüntettük fel!) A   tanácskozás   részletes   költségeit   a   jelentkezési   lapon   közölt   tájékoztató   tar - tal mazza. A   szállást   és   étkezést   egyedileg   kell   feltüntetni. Az   elhelyezés   für - szo bás szállodai szobákban történik.   A   rendezvény   szolgáltatásait   április   24-éig   beérkezően   lehet   térítésmentesen, í rás ban lemondani. Későbbi lemondás esetén a költségek teljes díja fizetendő. A   rendezvényen   való   részvételről   az   MMK   tagok   részére   igazolást   állítunk   ki, me lyet a helyszínen adunk át.
A részletes programot, útleírást, és további információkat a jelentkezőknek, a jelentkezés elfogadásával, a rendezvényt megelőzően küldjük meg. A tanácskozás szakmai vezetője Dr. Fekete Jenő György, aki elérhető az (1)385-6373-as telefonon, vagy a fekete.jeno1@chello.hu e-mail címen. A program változtatás jogát fenntartjuk!

A konferencia szolgáltatásai

  11.400 Ft/fő (30 főig), 21.500 Ft/fő (30. jelentkező feletti létszámnál.) 12.000 Ft/fő, vagy a második napra 10.600 Ft/fő. 1 ágyas szobában: 14.350 Ft/fő/éj 2 ágyas szobában: 9.850 Ft/fő/éj Ebéd: 1.500 Ft/fő/alkalom Vacsora: 4.200 Ft/fő
Részvételi díj mindkét napra Részvételi díj az első napra Szállás reggelivel Étkezés