Köszöntjük

Június utolsó szombatján

A Tudomány És Technika Házában

A   Múzeumok   Éjszakája   Magyarország   leg na gyobb,   legkiterjedtebb ku lturális   meg moz dulása.   Sokan,   sokféle   prgrammal   ör ven dez te tik meg   a   Nagyérdeműt.   Tudni   kell   azonban   a   sok   látnivaló   élményszerű megtekintése   csak   arra   jó,   hogy   tudjuk,   hogy   hova   kell   vissza jön - nünk   az   igényes   is me ret ter jesz sért,   a   látnivalók   mélyebb   megis - me réséért.   Ilyen kor   min denki,   szinte   minden   korosz tály nak   kínál   ér - de kes,   látványos,   kön nyen   e mészt hető   programot,   mely   a   családok va la mennyi   tag nak   emlékezetes   élményt   nyújt.   A   Tudományos   Is - me ret terjesztő   Társulat   is   sze re tettel   vár   minden   kedves   érdeklődőt Kecs keméten   a   Tudomány   és   Technika   ba,   a   volt   zsi na ba egy   kellemes   prog ram ra,   melynek   minden   évben   van nak   vissza térő ese nyei,   állandó   kiállításai,   de   új don ságok   is,   me lyek   a   következő la pon rész letesen megismerhetők. Szeretettel vár juk! 

Partnereink

Kecskeméti Katona József Múzeum Pedagógia Sub Rosa Egyesület, Kecskemét Jakó Cukrászda Kecskemét Autóuniverzál Kft. kecskemét Print 2000 Kft. Kecskemét
Múzeumok Éjszakája Kecskemét
© Bács-Kiskun Megyei TIT

Köszöntjük

Június utolsó szombatján

A Tudomány És Technika Házában

A   Múzeumok   Éjszakája   Magyarország   leg na - gyobb,    legkiterjedtebb    ku lturális    meg moz - dulása.   Sokan,   sokféle   prgrammal   ör ven dez - te tik   meg   a   Nagyérdeműt.   Tudni   kell   azonban a    sok    látnivaló    élményszerű    megtekintése csak    arra    jó,    hogy    tudjuk,    hogy    hova    kell vissza jön nünk    az    igényes    is me ret ter jesz - sért,   a   látnivalók   mélyebb   megis me réséért. Ilyen kor   min denki,   szinte   minden   korosz tály - nak    kínál    ér de kes,    látványos,    kön nyen    e - mészt hető   programot,   mely   a   családok   va la - mennyi   tag nak   emlékezetes   élményt   nyújt. A    Tudományos    Is me ret terjesztő    Társulat    is sze re tettel    vár    minden    kedves    érdeklődőt Kecs keméten   a   Tudomány   és   Technika   - ba,   a   volt   zsi na ba   egy   kellemes   prog - ram ra,     melynek     minden     évben     van nak vissza térő   ese nyei,   állandó   kiállításai,   de új don ságok    is,    me lyek    a    következő    la pon rész letesen   megismerhetők.   Szeretettel   vár - juk! 

Partnereink

Kecskeméti Katona József Múzeum Pedagógia Sub Rosa Egyesület, Kecskemét Jakó Cukrászda Kecskemét Autóuniverzál Kft. kecskemét Print 2000 Kft. Kecskemét
Múzeumok Éjszakája