Michelangelo Galéria
Lorem ipsum dolor
Consequat sed esse dolor
More info More info
Olyan kiállítás nyílt a Tudomány és Technika Házában, amilyen a hazai kiállítások között az elmúlt 50 év alatt nem volt. Utoljára 1926-ban a Szépművészeti Múzeum mutatott be a közönségnek több mint 200 másolatot „Közép és reneszánszkori gipszgyűjtemény" címmel. A gipszmásolatok magyarországi gyűjtésének története összefonódik a Szép - művészeti Múzeum gyűjteményeinek kialakításával. A vásárlások 1903—1908 között nagy tételekben folytak, majd a szűkös anyagi lehetőségek miatt 1913-ban befejeződtek. A ma távlatából is elfogadható másolatkészítés, gyűjtés és kiállítás célja az volt, hogy elmúlt korok remekműveit egyre szélesebb körök számára tegye hozzáférhetővé. Az akkor nyílt múzeum közművelődési szerepében, kulturális jelentőségében helyén való és jogos volt a kevesek által látogatható eredetik helyett, a fejlődés teljes képének be mu - ta tása érdekében készített, helyes illúziót keltő másolatok megvásárlása és kiállítása. Egy pontos másolat megtekintése a közönségnek és a művésznek egyaránt lehetőséget nyújt, hogy felidézze a már látott műalkotást, vagy előkészítsen a találkozásra. A másolat megtekintése különösen hasznos a szobrászatnál, hiszen a háromdimenziós művészet kétdimenziójú fényképlapokon, vagy könyvek reprodukciós oldalain való mégoly sikeres visszaadása sem nyújthatja a szobrászat leglényegének a test-tér, tömeg forma alakításnak nem hogy reprodukálását, még redukcióját is alig. A Szépművészeti Múzeumban az idők során háttérbe szorult a másolatgyűjtemény, ugyanakkor a világ nem egy vezető múzeuma; a moszkvai Puskin Múzeum, a párizsi Musée Trocadero külön kiállításon mutat be másolatokat. Hogy milyen élményt jelenthet az ilyen másolatokkal történő találkozás, arra e kecskeméti kísérlet újabb példával szolgálhat. A Michelangelo Galéria számára 15 szobor másolat érkezett a Tudomány és Művészetek ba. Az eredeti művek készülési körülményeinek, egykori elhelyezésének, prog ram - jainak felidézéséhez kíván emlékeztetőül néhány adatot közölni az alábbi kísérő. Jegyzékünkbe az eredetiek készítési sorrendjében vettük fel az egyes szobrokat.
A szobrok leírása A szobrok leírása