© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Hagyomány, tudás, közösség

Programok (2017)

„Kecskeméti nemzedékek”címmel

hagyományőrző programsorozat

idősek közreműködésével

2017. május - Kecskemétiek a II. világháborúban Egykori katonák, katonatisztek visszaemlékezéseire épülő rendhagyó történelemóra a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjainak közreműködésével. Helyszín: Katona József Gimnázium (Kecskemét) 2017. július - Jeles napok hagyományos ételei A néphagyomány jeles napjaihoz kötődő ételek, étkezési szokások a kecskeméti családok életében. Beszélgetés , közös főzés az SOS Gyermekfalu lakói és a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub részvételével. Helyszín : SOS Gyermekfalu (Kecskemét) 2017. december - Régi karácsonyok, mai ajándékozási szokások Filmes betétekkel kísért dramatikus játékok, kántálás tanítása, valamint megújuló hagyományon alapuló kézműves mesterkedés. Helyszín: SOS Gyermekfalu (Kecskemét)

„Harmadik Kor Egyeteme”

címmel képzési program

időseknek

2017. március 6. – A média hatása az idősek gondolkodására és mindennapi életére. Helyszín: Kecskeméti Városháza díszterme (Kossuth tér 1.) Előadó: Prof. Dr. Szécsi Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, igazgató (PTE KPVK) 2017. március 13. - Kecskemét irodalmi hagyományai. Helyszín: Kecskeméti Ifjúsági Otthon színházterme (Kossuth tér 4.) Előadó: Dr. Füzi László irodalomtörténész, címzetes egyetemi docens (Szeged Tudományegyetem), főszerkesztő (Forrás folyóirat) 2017. április 24. - A játékos emberiség: a játék szerepe a nevelésben. Helyszíne: Kecskeméti Ifjúsági Otthon színházterme (Kossuth tér 4.) Előadó: Dr. Bús Imre főiskolai tanár (PTE KPVK ) 2017. május 15. - Fenntarthatóság és nevelés. Hogyan neveljük környezettudatos polgárokká gyermekeinket, unokáinkat? Helyszín: Kecskeméti Ifjúsági Otthon színházterme (Kossuth tér 4.) Előadó: Dr. Lükő István ny. egyetemi magántanár (PTE KPVK) 2017. október 16. - Életminőség időskorban. Helyszín: Kecskeméti Városháza díszterme (Kossuth tér 1.) Előadó: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, rektor (Pécsi Tudományegye- tem) 2017. november 27. - Az időskori foglalkoztatás aktuális kérdései. Helyszín: Kecskeméti Ifjúsági Otthon színházterme (Kossuth tér 4.) Előadó: Szellő János, címzetes egyetemi docens, kutatócsoport vezető (PTE KPVK, Munkatudományi Kutatócso- port)
2017. december 4. - Tanulni jó – idős korban is. Helyszín: Kecskeméti Ifjúsági Otthon színházterme (Kossuth tér 4.) Előadó: Prof. Dr. Klein Sándor akadémikus, professor emeritus (PTE KPVK)

Kommunikációs, konfliktuskezelési és mediáci-

ós tréningek civil szervezetek és nyugdíjasok

képviselői számára

2017. május 22. – A konfliktuskezelés alapjai Helyszín: Tudomány és Művészetek Háza I. emeleti Tanácsterme (Kecskemét) Előadó: Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök (Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége) 2017. május 29. – A kommunikáció alapjai Helyszín: Tudomány és Művészetek Háza I. emeleti Tanácsterme (Kecskemét) Előadó: Prof. Dr. Szécsi Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (PTE KPVK) 2017. május-június Jogi tanácsadás civil szervezetek számára

Megyei néptánc találkozó, táncház, aprók tánca,

játszóház és kézműves foglalkozások a helyi

hagyományőrzés jegyében

2017. június 3. – 1. rendezvény Kecskeméten 2017. július 15. – 2. rendezvény Kaskantyún 2017. december – 3. rendezvény Kiskunfélegyházán A rendezvények 10 és 16 óra között zajlanak.

Ökumenikus Nyári Egyetem

2017. szeptember Helyszín: Tudomány és Művészetek Háza (Kecskemét)

A Kecskemét-Aomori Baráti Kör kiállításai,

rendezvényei a generációk és kultúrák közötti

párbeszéd jegyében

2017. május, június, november Helyszín: Tudomány és Művészetek Háza (Kecskemét), Hírös Agóra Kulturális Központ (Kecskemét)