titbkkm.hu
Szabadszállási Tudástár Tini Tanoda

Köszöntő

Köszöntjük a Szabadszállási Tudástár Tini Tanoda honlapján! E helyen szeretnénk bemutatni tanodánk terveit te keny ségét, eredményeit, és mindazokat a reményeink szerint érdekes és hasznos programokat, melyeket együt tesen a más kapcsolódó tanodákkal ígyekezünk megvalósítani, olymódon, hogy tagjaink, résztvevőink ön kén - tesen, és örömmel vegyenek azokon részt. E honlap egyben kommunikációs, főleg információs felület felület tagjaink számára, de főként a kivülálló, a nyilvánosság számára is ad bepillantást a tanoda szerteágazó tevékenységébe.

Mi is a tanoda?

"Tanoda-típusú programok több mint tíz éve működnek Magyarországon. A kezdetben civil szervezetek által életre hívott kezdeményezések a magyar közoktatás által „elhanyagolt” tanulói réteg, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, támogatására jöttek létre. A 2005-ben kiadott, a tanodák szervezését szolgáló módszertani segédanyag meghatározása értelmében a tanoda „olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetés miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra.” A tanoda törvényi meghatározása, az 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 2003. szeptember 1-jétől hatályos 95. § (1) m) pontja szerint, az oktatási miniszter közoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladata közé tartozik „a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét segítő iskolán kívüli foglakozása (tanoda)” kidolgoztatása, elterjedésének támogatása is. A tanodaprogram alapkoncepciójának kidolgozói szerint, e törvényi szabályozással összhangban, a tanodák hármas célt tűznek ki maguk elé. Egyrészt, megpróbálnak hozzájárulni tanulóik iskolai sikerességéhez képességeik kibontakoztatása által, másrészt, megpróbálják csökkenteni a szociális hátrányokból fakadó nehézségeiket, valamint segítik megőrizni az otthoni kultúra értékeit, azaz erősítik a programban résztvevő gyermekek kulturális identitását.(...)" A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló - Szerkesztette: Németh Szilvia