titbkkm.hu
Szabadszállási Tudástár Tini Tanoda

Szakmai Program

A tervezett fejlesztés céljai: Tanodánk célja, hogy diákjaink megtalálják az érdeklődési körüknek, képességeiknek legmegfelelőbb felzárkóztató-, tehetség kibontakoztató, és továbbtanulásra lehetőséget biztosító fejlesztési formát. Fontos távlati cél, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok a felvételit követően megállják helyüket a választott iskolákban majd később önálló, saját mindennapi életük kérdéseiben felelős döntések meghozására képes felnőttekké váljanak. Személyiségük sokoldalúan fejlődjön, erkölcsi ítélő képességük, akarati jellemzőik előre haladásukat segítse, kultúrájukat megismerjék, hagyományaikat ápolják, de ismerjék meg a városi ifjúsági kultúra zenei, nyelvi, tárgyi világát is. Olyan szabadidő eltöltési lehetőségeket ismerjenek és szeressenek meg, amelyek szorosan összefüggenek a diákélettel. A tanoda szándékozik támogatást és lehetőséget biztosítani mindezek felfedezéséhez, szabadidejüket hasznosan töltsék el, ismerjék meg és készség szinten tudják használni a műszaki és informatikai eszközöket, programokat a szülők bizalmának, támogatásának megnyerésével, a családi ház és a tanoda egymásra figyelő, közös együttmű-ködésének eredményeként a fejlődésükhöz, továbbtanulásukhoz szükséges feltételeket megteremtsük. Jelenlegi egyik legfontosabb célunk a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatásának segíté- se, továbbtanulási mutatóinak javítása és ennek nyomán általánosabb célunk, a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációjának előmozdítása. - Az iskolai sikeresség segítése, - A továbbtanulási motiváció felkeltése és a továbbtanulás segítése, - Készségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, - A tanulók személyiségének megerősítése, közösség-fejlesztés, - A tanuló hátrányos helyzetéből adódó problémák leküzdése.
Tudástár Tini Tanoda Szabadszállási Tudástár Tini Tanoda EFOP-3.3.1-15-2015-00248 28.952.470.-Ft támogatás 100% intenzitás Várható befejezés: 2018.11.30