Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2020 2021
Köszöntjük!

Kedves Óvodavezetők, Óvodapedagógusok!

Ismét eltelt egy év, és újra itt vagyunk, immáron 12. éve szolgálva az óvodai te - het séggondozást! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket/Benneteket a 47. Óvodapedagógusok Nyári Egyetemének Szakmai Bizottsága nevében. Ebben az évben Magyarország egyik nagy múltú történelmi városába hívunk ben neteket. Székesfehérvár szeretettel vár bennünket, mert 10 éves múltra te - kint vissza a Maroshegyi Óvoda tehetséggondozása. Jöjjenek/ gyertek el, és le - gye tek részesei a kora gyermekkori tehetséggondozásról szóló, óvodai el let - nek és gyakorlatnak! Ígérjük, hogy a többi kiváló tehetségponttal együtt nagyon sok hasznos tanáccsal, fejlesztési lehetőséggel, és csoda ötletekkel fog nak /fog - tok találkozni, amelyek tehetséggondozó munkáitokat tudatosabbá, gazdagab teheti. A Nyári Egyetem Magyarország legrangosabb óvodapedagógiai tovább kép - nek számított elindulásától kezdve, ahol mindig, és mindenkor jelen voltak és van nak a köznevelést irányító szakemberek. A 47. Nyári Egyetemünkön Lebanov József főosztályvezető úr képviseli a mi - nisz tériumunkat, aki aktuális, óvodákat is érintő irányítási, működtetési és szak - mai kérdésekről ad tájékoztatást, hogy értelmezni tudjuk az irányítástól kapott fe ladatainkat, tennivalóinkat. Ebben az évben a nyelvi tehetséggondozó műhelymunkánkat szeretnénk meg - erő síteni, hogy ne a mindennapi óvodai gyakorlatot folytassuk a nyelvi tehet ség - műhelyeinkben, hanem sokkal kreatívabb módszertani csodákkal tudjuk meg - érinteni a gyermekeink mindazon verbális struktúráját, aminek fejlesztése rendkívül fontos az átlagon felüli tehetségígéreteink gondozásához. A hagyományokat tisztelve meghívtuk Dr. Balázs Géza professzor urat, az ELTE Nyel vi Tanszékéről, hogy ehhez a tehetséggondozó munkánkhoz, az elő adá - val, adjon segítséget. Nagy szeretettel fogadjuk Szentes Ágnes gyógy pe da - gust, logopédust, aki a szép magyar beszéd kialakításához ad gyakorlati ta -
cso kat. A Nyári Egyetem mindenkori feladatának tekinti a Kárpát-medencei ma gyar óvo dák összetartását, szakmai támogatását. Most Galántára me - gyünk, ahol óvo dai, továbbképzési és egyedi kulturális programmal sze ret - nénk mindenki szí vét megérinteni. Szeretettel mutatjuk be az idei Nyári Egye - te mre tervezett továbbképzést. Kérem, tekintse meg a programot! Kecskemét, 2020. március. 10. Tisztelt Résztvevőnk! A 47. Óvodapedagógiai Nyári Egyetem előkészületeit már ta- valy megkezdtük a program és a kapcsolódó szolgáltatások összeállításával, a galán- tai barátainkkal és az óvodapedagógusokkal is felvettük a kapcsolatot, a szokásos külhoni szakmai utazásunk előkészítése céljából. Arra azonban egyikünk sem számított, hogy a megjelenik a koronavírus járvány, mely hazánk és a szomszédos országok lakosainak egészségét, sőt életét is veszélyezteti. Egy ideig még reménykedtünk, hogy a vírus nem fog világjárványt okozni, de ez is bekövetkezett. Az országok szinte első védekezési formaként korlátozták az egyéni és közösségi kapcsolattartást, melynek egyik eleme, hogy az iskolák, óvodák bezár- tak és többek között a konferenciák és rendezvények is elmaradtak, elmaradnak – mindannyiunk egészségének megóvása és a járvány terjedésének lassítása céljából. Ez természetesen vonatkozik az idei Óvodapedagógiai Nyári egyetemre is. Nem lá- tunk még előre, nem lehet megjósolni a járvány végét, még az is elképzelhető, hogy június második felében már biztonságosan megrendezhetjük továbbképzésünket. De az is lehet, hogy csak később a nyár végén, vagy jövőre a szokott júniusi idő- szakban. Bárhogyan is alakul az Önök, a Ti biztonságotok az első, emiatt határozott rendezvényi időponttal, s egyéb határidőkkel nem állhatunk elő. Figyelembe kell, hogy vegyük a járványt követő gazdasági nehézségeket, az újraindítás feladatait is.
Nagy Jenőné A Nyári Egyetem elnöke
Szabics István TIT megyei igazgató