Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2024
A szakmai program

2024. június 24.

10:00 Az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem résztvevőit a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda óvodásai köszöntik. Műsoruk címe: „Gyertek lányok ligetre!” - A műsort a Gyakorlóóvoda óvodapedagógusai állították össze Üléselnök: Dr. Smuta Attila az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem szakmai elnöke 10:10 Orbán Attila Tolna Vármegye Önkormáyzata Közgyűlése alelnökének köszöntője 10:20 - 11:35 Nyitó előadás: „Változó tanítási, nevelési stratégiák az információ korában” Előadó: Prof. Dr. habil Szécsi Gábor dékán, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, a Bács-Kiskun Vármegyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alelnöke „Bátorító nevelés a magatartás zavarral küzdő gyermek integrációjában” Előadó: Dr. Neszt Judit docens Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar „Kiket, hol és hogyan nevelünk együtt?” Előadó: Dr. Hegedűs Roland tanszékvezető Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 11:40 - 11:55 Kávészünet 11:55 - 12:45 Befogadó óvoda vagyunk!” Előadó: Prof. Dr. Papp Gabriella dékán, egyetemi tanár Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar „Óvodában nehézség, iskolában probléma" - Az atipikus fejlődésmenet jelei óvodáskorban” Előadó: Kémenes-Piros Mariann szakmai igazgató NeuroHarmónia Diagnosztikai és Fejlesztő Központ 12:45 - 13:30 Interaktív pódiumbeszélgetés a délelőtti prezentációk előadóival - A beszélgetést vezeti Dr. Smuta Attila 13:30 – 14:30 Ebéd 14:30 - 15:30 Szakmai program a szekszárdi főiskola gyakorlóóvodájában : “Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.” a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda pedagógiai programjának bemutatása Előadó: Dr. Póláné Ratinland Márta „Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes” – a Gordon módszer óvodai alkalmazása Előadó: Molnárné Wéner Ágnes 17:00 Séta Szekszárd belvárosában (kb. 1 órányi program) Vezető: Angler Kinga Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 19:00 Vacsora 2024. június 25. 07:30 Kirándulás Eszékre Dr. Gyurok János vezetésével Óvodalátogatás – Találkozás magyar óvodában dolgozó óvodapedagógusokkal; játékok, könyvek átadása a magyar óvodáknak „A határokon túl, szórványban élő igen kis magyar közösségek nevelési feladatai a legkisebbeknél Előadó: a „Könyvet a szórványba!” kezdeményezés alapítója: Dr. Pocsay Gábor református presbiter ismertetője az általa vezetett mozgalomról Eszék nevezetességeinek megtekintése 18:00 Vacsora

2024. június 26.

Üléselnök: Dr. Smuta Attila az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem szakmai elnöke 09:00 - 11:05 „Lépegessünk az iskola felé! – Jó gyakorlatok az óvoda és az iskola átmenetének megkönnyítésére” Előadó: Bucsányiné Gréczy Gabriella főigazgató Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda „Kézből kézbe” Előadó: Molnárné Lovász Andrea intézményvezető Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde „Megváltozott pedagógusszerep: az óvodapedagógus mint fejlesztőpedagógus?” Előadó: Berki Viktória gyógypedagógus Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara Hit-tanoktató- és Kántorképző Intézete „Másképp, mint a «nagykönyvben«” Előadó: Hollendusné Bíró Anett intézményvezető Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda „A zenepedagógia, mint az inkluzív nevelés pillére” Előadó: Haffner-Kiss Alexandra doktorandusz Pécsi Tudományegyetem 11:05 - 11:20 Kávészünet 11:20 Interaktív pódiumbeszélgetés a délelőtti prezentációk előadóival - A beszélgetést vezeti Dr. Smuta Attila A nyári egyetem szakmai értékelése: Dr. Smuta Attila és Szabics István 12:20 A tanúsítványok átadása Dr. Smuta Attila az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem szakmai elnöke és Szabics István a Bács-Kiskun Vármegyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat igazgatója 13:00 Ebéd, elbúcsúzás

INKLUZÍV NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN