Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2018
Az elmúlt évek témái
1996. 23. Alternatív óvodapedagógiai törekvések Magyarországon - Kecskemét 1997. 24. A 90-es évek kihívásai a közoktatásban és hatásuk az óvodapedagógiára  Kecskemét 1998. 25. Az alkotó pedagógus és a kreatív gyermek - Kecskemét 1999. 26. Hivatásunk - mesterségünk értékei - Kecskemét 2000. 27. A gyermeki tevékenység formái és fejlesztésük az óvodában - Kecskemét 2001. 28. Játék és ismeretszerzés, avagy hogyan tanul az óvodás gyermek? - Kecskemét 2002. 29. Mentálhigiéne és az óvodai nevelés - Kecskemét 2003. 30. Az Európai Únió és a magyar óvodai nevelés - Kecskemét 2004. 31. Ének zene szerepe óvodáskorban - Kecskemét 2005. 32. A gyermek és az óvodapedagógus, az óvodai nevelésünk aktuális kérdései - Eger 2006. 33. Merre tart az óvoda – hosszú távú lehetőségek a magyar óvodai fejlesztésben - Győr 2007. 34. Az óvodapedagógus személyisége és az óvodai nevelés eredményessége - Dunaújváros 2008. 35. Értékőrzés – óvodapedagógia a jövő útján. Az óvoda jövője a jelen tükrében - Kecskemét 2009. 36. A tehetséggondozásról - Szarvas 2010. 37. Alkotó gyermek, alkotó pedagógus. A kreativitás, mint az egyik lényeges tehetség összetevő - Kaposvár 2011. 38. Motivált gyermek, motivált pedagógus. Motiváció, mint a tehetségígéretek egyik legfontosabb jellemzője - Győr 2012. 39. Egységességtől, a differenciálásig - Szombathely 2013. 40. Minőségi intézményi nevelés a változások tükrében - Kecskemét 2014.    41.    Új    tanulási    formák    alkalmazása    az    óvodávban.    Komplex,    differenciált,    kiscsoportos    tevékenységek    a    gyerekek    érdeklődésének,    legjobb adottságának kibontakoztatásáért a nagycsoportos korú óvodások körében - Eger 2015. 42. Óvoda és család együttgondolkodása a gyermekek legjobb adottságairól, érdeklődéseiről - Szászhalombatta 2016. 43. Miért fontos, hogy hálózatban éljünk és együttműködjünk? - Debrecen 2017. 44. Zenei tehetséggondozás az Óvodában - Kőszeg